Tietosuojaseloste

Mitä tietoa hankimme, kuinka käsittelemme sitä, ja miten huolehdimme yksityisyydestäsi

Tietoturva ja rekisteriseloste

 

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laadittu 29.4.2019

 

Rekisterinpitäjä

Minna Suuronen Oy

Y-tunnus: FI 2548844-4

osoite myymälä:

Kauppahalli, Kauppakatu 45,

70110 KUOPIO

kotipaikka: Kuopio

puhelin. 045 605 3101

sähköposti: minna@minnasuuronen.net

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Minna Suuronen osoite työhuone:

Peräniityntie 4, 71480 Kurkimäki

puhelin. 044 5768996

sähköposti: minna@minnasuuronen.net

 

Henkilörekisterin nimi

Minna Suuronen Design verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä.

 

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Nimi, Yritys, Y-tunnus, puhelinnumero, sähköposti, yhteyshenkilö, osoite. Mahdolliset muut

asiakkaan antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

– Tavanomaisesti verkkokaupan tilaus-, maksu-, ja toimitushistoria, sekä muita verkkokaupassa asiointiin liittyviä tietoja kuten asiakaspalvelu.

– Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä

– Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan.

– Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä, emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

– yrityksemme ja sen työntekijät

– maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun

– kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

– tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

– IT-yritys tai IT-tukihenkilö, joka huoltaa tai ylläpitää järjestelmää palvelun toiminnan ylläpitämiseksi

Muille kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta.

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja

tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen

vuoksi välttämätöntä. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön

edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä suojasta.

 

Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Minna Suuronen Oy:n toimitiloissa

lukitussa tilassa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Minna Suuronen Oy:n tietojärjestelmissä,

joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden

varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. Lukot ovissa, salasanat laitteissa,

sormenjälkitunnistukset puhelimissa, salasanojen säännöllinen vaihtaminen, ulkopuolisilla

ei ole pääsyä henkilöiden laitteille.

 

Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä, tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa, esimerkiksi asiakkaan tai asiakasyrityksen lopettaessa toimintansa. Asiakkaisiin liittyvät tiedot tallennetaan Suomessa ylläpidetylle verkkokauppa

alustallemme, Suomessa fyysisesti sijaitseville palvelimille. Kaikki yhteydet verkkokauppaan, joissa käsitellään asiakkaan tietoja, on suojattu SSL salauksella.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on

tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Minna Suuronen Oy.

 

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.

Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön

sähköpostitse.

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin

tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yhteyshenkilölle

sähköpostiosoitteeseen: minna@minnasuuronen.net

 

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Mahdolliset

muutokset astuvat voimaan, kun päivitetty tietosuojaseloste on julkaistu.